Energievoorziening HDD-rig

Energievoorziening HDD-rig

Energievoorziening HDD-rig

Heijmans neemt de komende periode een duurzame energievoorziening in gebruik om groot materieel te voorzien van elektriciteit. Heijmans werkt daarvoor  samen met Bredenoord, Mobiele Stroom en Powercrumbs. De verbrandingsmotor die wordt ingezet, draait op biogas  dat wordt gewonnen uit slib afkomstig van lokale rioolwaterzuiveringen. Door gebruik te maken van deze groene brandstof, is er geen  fijnstofemissie en is de uitstoot van stikstof minimaal. In september  wordt een testopstelling op een bouwplaats in Veenendaal in gebruik  genomen.


Unieke combinatie

De komende jaren elektrificeert Heijmans steeds meer materieel. Een emissieloze energievoorziening op een bouwplaats is echter nog een  uitdaging. In de samenwerking is gekozen voor een unieke combinatie van  de Battery Box van Bredenoord met een biogasmotor van Mobiele Stroom. De batterij wordt door de verbrandingsmotor opgeladen, zodra er minder stroom gevraagd wordt. Tegelijkertijd is de batterij ook in staat om de vermogenspieken op te vangen.


Franz Hullegie van Bredenoord  licht toe: “Op veel bouwplaatsen is er niet zomaar een netaansluiting om zwaar elektrisch materieel aan de stekker te leggen en snel weer op te  laden. Dan heb je een aggregaat nodig die het vermogen wel kan leveren. Op een emissieloze bouwplaats wil je dat zo duurzaam mogelijk doen.”


CO2 neutraal bouwen

“Heijmans heeft de ambitie om  na 2023 CO2-neutraal te bouwen. En de ambitie is om in 2026 volledig  emissieloos te kunnen werken, zonder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Om die ambitie te realiseren, verduurzamen we onze machines en materieel. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de juiste partners  voor nodig. Zo bouwen we samen aan een gezonde leefomgeving”, vertelt  Stefan Daamen, adviseur duurzaamheid bij Heijmans.


Jelmer Kalff, verantwoordelijk  voor product development bij Powercrumbs: “Wij zorgen voor de realisatie  van de duurzame brandstofketen: van de bron bij de rioolwaterzuivering tot het gebruik op de bouwplaats. Belangrijk daarbij is dat het aanbod overeenkomt met de vraag. Daarvoor digitaliseren we de hele keten. Zo wordt de energievoorziening op de bouwplaats geheel circulair  uitgevoerd.”


In de testopstelling worden van  september tot en met november verschillende metingen verricht. Zo verwacht Heijmans een helder beeld te krijgen van het gemiddelde  benodigde vermogen. Eind november zijn de prestaties in kaart gebracht.

No items found.

Besparingen in dit project

10.500

Kilogram

1.800

Milieu kosten

3.500

Liter diesel

Project Partners

No items found.

Meer projecten

Ook Powercrumbs nodig?

Wij horen het graag!