De duurzame brandstofketen

Biogas als brandstof voor de bouw

Met  het ontwikkelen van een innovatief biogas-tankstation en het koppelen van vraag en aanbod van biogas ondersteunt Powercrumbs het project ‘De  Duurzame Brandstofketen’: een pilot om het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd. Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de  Europese Unie.


Lokale duurzame brandstof samen leveren

Waterschap Vallei en Veluwe realiseert samen met Powercrumbs een vulstation voor biogaslevering aan projecten van bouwbedrijf GMB in de regio. Buse Gas  draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat op lokaal geproduceerd biogas. De HAN (Hogeschool van  Arnhem en Nijmegen) doet hierbij onderzoek naar de milieu-impact van de  keten.


Innovatie

Door de samenwerking over de hele keten ontstaan diverse innovatiekansen. De belangrijkste technische innovatie die wordt toegepast is dat biogas zonder opwaardering opgeslagen en ingezet wordt in een aggregaat. Dit resulteert in een aanzienlijke efficiëntieverbetering en kostenverlaging  in de keten. De pilot loopt tot eind 2022.


OP Oost 2014-2020

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen  met de Europese Unie aan structurele versterking van de economie in  Oost-Nederland. Innovatieve MKB-bedrijven die slim hergebruiken krijgen  steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese  Unie. De ‘Duurzame Brandstofketen’ zorgt met slim hergebruik voor een  reductie van CO2 en ontvangt een subsidie van 402.300 euro. De totale  kosten bedragen € 864.284.

No items found.

Besparingen in dit project

53.000

Kilogram

9.800

Milieu kosten

17.000

Liter diesel

Project Partners

No items found.

Meer projecten

Meer weten?

Wij horen het graag!