Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven op onze website. Als u deze site blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u er tevreden mee bent.
Ok

Succesvolle pilot Duurzame Brandstofketen

Een 2 jaar durende pilot toont aan dat de Duurzame Brandstofketen inderdaad kan zorgen voor veel minder CO₂, stikstof en fijnstof uitstoot én dat overtollig biogas van waterzuiveringen kan worden omgezet tot schone brandstof voor lokale bouwplaatsen.

Positieve impact op milieu

Het project de Duurzame Brandstofketen was een succes voor alle partijen. Zo hoeft er op de waterzuivering geen biogas meer afgefakkeld te worden en is gedurende de looptijd van het project meer dan 80.000 liter diesel bespaard op de bouwplaats. “Juist in de huidige onzekere energiemarkt met hoge energieprijzen is het van groot belang dat we alle beetjes energie die we zelf opwekken goed gaan gebruiken,” aldus “Pieter Mans, oprichter van Powercrumbs. “Het succes van deze pilot komt dan ook echt door de samenwerking en de ambitie van alle partijen om samen te zorgen voor een leefbare en duurzame toekomst.”

Volgens de uitgevoerde milieu-impactanalyse, blijkt in vergelijking tot fossiele brandstof, dat de -uitstoot over de gehele keten tot 96% lager is. Het noodzakelijke transport van het biogas en methaanuitstoot hebben nog de hoogste -impact. Uit metingen op de bouwplaats blijkt de CO bovendien ruim 97% onder de norm van de ‘Stage V wetgeving’ te liggen. De uitstoot van roetdeeltjes en fijnstof is verwaarloosbaar en de emissie van onverbrande brandstof en van stikstofoxides ligt ruim 70% onder de strengste norm.

Meer vulstations, meer bouwplaatsen

Het vulstation op de rioolwaterzuivering Renkum blijft de komende jaren in gebruik. De volgende stap is een verdere opschaling van het concept. Powercrumbs zal in 2023 tenminste drie vulstations plaatsen bij andere waterzuiveringen om fakkelen van biogas te voorkomen. Buse Gas bouwt 100 nieuwebiogas-opslagcontainers en de generatoren van Koninklijke van Twist worden ingezet op tientallen bouwplaatsen door heel Nederland.

Over de Duurzame Brandstofketen

In het proefproject ‘De Duurzame Brandstofketen’ werken zes organisaties in Gelderland samen. Zir ealiseren lokale brandstofketens voor biogas aan bouwplaatsen in de omgeving. Deze ontwikkeling reduceert CO₂ (koolstofdioxide)-,stikstof- en fijnstofuitstoot. De eerste keten is vanaf 18 mei 2021 operationeel vanaf de rioolwaterzuivering Renkum. De pilot loopt tot 1 november 2022.

In deze pilot realiseerde Powercrumbs samen met het waterschap een vulstation voor biogaslevering aan regionale projecten van bouwbedrijf GMB. Buse Gas B.V. zorgde voor de ontwikkeling van containers voor de biogasopslag en Koninklijke van Twist leverde de gasmotor voor een hybride aggregaat op lokaal geproduceerd biogas. De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) onderzocht de milieu-impact van de keten. Deze pilot was mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Meer Nieuws

Meer weten?

Wij horen het graag!