Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sluit zich aan bij de restgas-revolutie van Powercrumbs!

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Powercrumbs hebben een concessieovereenkomst ondertekend voor de levering en afname van het te veel geproduceerde biogas van de rioolwaterzuivering in Zaandam.
Energiefabriek Zaandam

HHNK heeft een energiefabriek gerealiseerd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Zaandam-Oost. Nu blijkt de installatie op locatie meer biogas te produceren dan vooraf ingeschat. Een mooi resultaat! HHNK was daarom in de markt op zoek naar een geschikte oplossing en heeft in Powercrumbs een samenwerkingspartner gevonden die met hun unieke technologie en netwerk dit overschot verzamelt en ervoor zorgt dat deze gebruikt kan worden op locaties waar een grote vraag is naar duurzame energie, zoals bouwplaatsen in de directe omgeving.

Duurzame Brandstofketen

Afgelopen periode heeft Powercrumbs in het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ samen met o.a.Waterschap Vallei en Veluwe aangetoond dat een teveel aan biogas bij rioolwaterzuiveringen ingezet kan worden op bouwplaatsen en het een duurzame energiebron is om stikstof en fijnstof te reduceren. “Na de succesvolle pilot neemt de vraag naar biogas op bouwprojecten toe. We zijn dan ook heel blij met deze samenwerking,”, aldus Pieter Mans, oprichter van Powercrumbs.

Biogas naar Groen Gas

De verwachting is dat in het 2de kwartaal de installatie van Powercrumbs operationeel is en dat dan direct de eerste bouwprojecten in de omgeving van de rwzi Zaandam-Oost gaan draaien op lokaal geproduceerd biogas. “De samenwerking met Powercrumbs is voor ons een uitgelezen kans om het te veel aan biogas op een goede manier weg te zetten en een hogere maatschappelijke waarde te behalen”, aldus Klaas-Jan de Hart, programmamanager 100% energie neutraal van HHNK. In de toekomst wordt een nieuwe installatie geplaatst bij de RWZI Zaandam-Oost om het biogas om te zetten naar groen gas. Tot die tijd neemt Powercrumbs het overschot aan biogas af en gaat daarmee de bouwplaatsen in de omgeving verduurzamen.

Meer Nieuws

Meer weten?

Wij horen het graag!