Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven op onze website. Als u deze site blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u er tevreden mee bent.
Ok

Eerste duurzame brandstofketen

In  de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen,’ zorgen zes organisaties vanuit  de eigen specifieke rol en deskundigheid samen voor directe levering   van gecomprimeerd biogas (bio-CNG) voor tijdelijk energiegebruik in  bouwprojecten. De eerste lokale brandstofketen is gerealiseerd vanaf de  rioolwaterzuivering Renkum naar een bouwplaats in de omgeving. Hierdoor  wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot  van CO₂, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd.


Voortvarende samenwerking


Nog  geen jaar geleden, op 31 juli 2020,  werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een klein jaar later hebben de zes organisaties de eerste Duurzame Brandstofketen gerealiseerd. Powercrumbs voert de regie over de keten, waarin het overtollige biogas uit het zuiveringsproces van het  waterschap niet langer wordt afgefakkeld, maar opgevangen door een vulstation van Powercrumbs. Het biogas wordt hierin omgezet naar een zero impact brandstof en geleverd aan regionale projecten van aannemersbedrijf GMB. Buse Gas B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert  de gasmotor voor een hybride aggregaat, op lokaal geproduceerd biogas.  De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) doet onderzoek naar de  positieve milieu-impact van de keten.


Meten is weten


De  pilot loopt tot 1 mei 2023 en vormt een kansrijke optie voor het  verduurzamen van energie-intensieve toepassingen en het emissiearm laden  van elektrisch materieel op plekken waar geen netaansluiting aanwezig  is. Om de effecten te meten doet de HAN de komende twee jaar onderzoek naar de milieu-impact. De eerste resultaten verwachten we medio juli  2021.


Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Meer Nieuws

Meer weten?

Wij horen het graag!